Film og TV opgavebog

Den første bog byder på temaet komik og humor.
Bogen har flere forskellige temaer, fagemner og ikke mindst film og TV genre.

Bogen er udviklet til grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser, hvor den kan benyttes som almindelig-og undestøttende undervisning, i enkeltopgaver hvis der er timer til overs, eller til emneuger eller projektforløb.

Bogen opfylder alle læringskompetencemålene inden for fremstilling, fortolkning og kommunikation.

Bogen kan bruges tværfagligt i fagene: Dansk, billedkunst, samfundsfag, religion, IT og medier.